habergri.com
habergri.com

12 Başlıkta Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

0

Tarihe yardımcı bilim dalları, tarihin tozlu sayfalarına ışık tutan ve anlaşılmasına imkan sağlayan kategorilerden oluşmaktadır. Bilindiği üzere tarih, en kısa tanımı ile geçmişte yaşanan tüm olayların ayrıntılı bir şekilde incelenmesine imkan sağlamaktadır.

İnsan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin yarattığı sonuçları inceleyen bu bilim dalı, elbette ki diğer bilim dallarından yardım alacaktır. Peki, bu kapsamda tarihe yardımcı bilim dalları nelerdir? Gelin, birlikte bakalım.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Hangileri?

Tarihe yardımcı kaynaklar kategorisinde 13 farklı bilim kategorisinin yer aldığı söylenebilecektir. Bu bilim dalları Antropoloji, arkeoloji, epigrafi, etnografya, coğrafya, filoloji, heraldik, nümizmatik, kronoloji, kimya, paleografi, sosyoloji ve topomoni gibi kategorilerdir. Bir zamanlar ülkemizde olan tarihi eserler neler biliyor musunuz? O halde yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

1- Arkeoloji

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Arkeoloji tarihe yardımcı bilim dalları arasında ilk sırada gelmektedir. Kazı çalışmaları yapan arkeoloji bilim dalı, bulduğu kalıntı ve benzeri içerikler sayesinde tarihte yer alan bazı konuları aydınlatabilecektir. Özellikle o bölgede yapılan kazı çalışmaları ile elde edilen veriler bölgenin yaşayış biçimini, özelliklerini ve dönemin bilinmesi konusunda yardımcı olabilmektedir. Arkeoloji sayesinde ulaşılan eşya, kalıntı ve benzeri yapılar tarihin boşluklarını doldurma konusunda yardımcıdır.

2- Epigrafi

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Epigrafi, aslında anıtlar ve sert yüzeyler üzerine yazılan kitabe gibi oluşumları inceleyen bilimdir. Bilindiği üzere tarihte pek çok uygarlık ve devletler, farklı yazı türlerini kullanarak sayısız kitabeler oluşturmuştur. Bu anlamda epigrafi tarihe yardımcı bilim dalları arasında gösterilebilecektir.

3- Coğrafya

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Her tarihi olay ya da benzeri olgular belirli bir coğrafyada meydana gelir. Mekansız bir tarih olmadığından tarih için coğrafya çok ama çok önemlidir. Tarihi olayların meydana gelmesinde de iklim çeşitleri, coğrafi faktörler ve hatta yeryüzü şekillerinin de payı vardır. Bu nedenle coğrafya tarihe yardımcı bilim dalları arasındadır.

4- Nümizmatik

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe yardımcı bilim dalları hangisi madeni paraları inceler diyorsanız, nümizmatik biliminden bahsediyor olabilirsiniz. Bu bilim dalı eski para, sikke ve madeni diğer para türlerini inceler. Araştırmalar sonrasında paralar bulunarak, bu paranın hangi dönemde ve uygarlıkta kullanıldığı belirlenebilir. Nümizmatik tarihin bilinmeyen dönemlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.

5- Antropoloji

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Antropoloji çoğu kişinin de bildiği gibi toplulukları inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan topluluklarını inceleyen bu bilim dalı insanlık tarihinin en eski dönemlerinin bile araştırılmasından sorumludur. Bu anlamda yapılan araştırmalarla tarih için önemli bilgiler edinilebilecektir.

6- Sosyoloji

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Antropoloji ile yakından ilişkisi bulunan sosyoloji de tarihe yardımcı bilim dalları arasındadır. Sosyoloji toplum bilimi olarak bilinmekte olup, her dönemde yaşamış toplum bireylerinin genel yapısı ve özelliklerini inceler. Sosyal ilişkileri inceleyerek, özelliklerini ortaya çıkaran sosyoloji her alanda tarihe önemli katkılarda bulunacaktır.

7- Filoloji

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Filoloji dil bilimidir. Bu bilim geçmişten günümüze var olan ve insanlığa hizmet eden dil içeriklerini yakından inceler. Bu anlamda yapılan çalışmalar sonrasında bulunan dil içerikleri, o dönemi ve o dönemde yaşayan devletler ile uygarlıkları aydınlatabilir. Bu anlamda filoloji biliminin de tarih ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilecektir.

8- Heraldik

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe yardımcı bilim dalları grubunda bulunan heraldik, armaları inceler. İncelenen o armalar o dönemde bulunan uygarlık, beylik ya da devletlerin olabilecektir. Bu anlamda heraldik bilimi ile ulaşılan arma içerikleri tarihin silik sayfalarının netleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

9- Etnografya

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Kültür bilimi olarak karşımıza çıkan Etnografya’nın tarihe olan katkıları tartışılamaz. Bu bilim geçmişten günümüze var olan tüm kültürleri kapsamlı bir şekilde inceleyecektir. Bu anlamda kültürler arası farklılıkları ve etkileşimleri de bulabilmek etnografya bilim dalı sayesinde oldukça mümkündür.

Uygarlıkların ve devletlerin birbirinden farklılıkları ile yakınlıklarını ortaya çıkaran bu bilim, tarihe yön verebilecektir. İşte bu sebeple, etnografya tarihe yardımcı bilim dalları içerisindedir.

10- Kimya

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Kimya ile tarih bilimi bağdaştırılamasa da aslında bu iki bilim arasında mutlak bir ilişki vardır. Kimya tarihi nitelikte olan buluntuların incelenmesinden sorumludur. Bulunan bu buluntu içeriklerinin tarihsel süreci araştırıldığından tarih bilimi ile ilgili de önemli veriler elde edilebilecektir.

11- Paleografi

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Eski yazıları inceleyen bu bilim dalı tarihe yardımcı bilim dalları arasındadır. Bu bilim dalı sayesinde çok eski döneme ait olan yazı içeriklerinin bile hangi uygarlık tarafından oluşturulduğu bulunabilecektir. Buda tarih bilimine dair önemli bilgilerin edinilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

12- Topomoni

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe yardımcı bilim dalları arasında bulunan topomoni ise yer bilimidir. Bir yerin kökenini, nereden geldiğini ve özelliklerini araştırdığı bilinmektedir. Bu anlamda topomoni tarihsel süreçte merak edilen yerler hakkında önemli detayların edinilmesine katkı sağlayacaktır.

13- Tarihe Yardımcı Bilim Dalları: Kronoloji

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihi olayların aydınlatılmasında ihtiyaç duyulan bir diğer bilim dalı ise kronolojidir. Tarihi olayların geliştiği zaman dilimini belirleyen kronoloji, aslında tarihsel süreç ve yaşananların belirli bir düzende sıralanmasına yardımcı olur. Zira zamanının tespit edilemeyeceği olayların tarihe yazılması mümkün olmayacağından, tarihte kronoloji biliminin büyük bir payı vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.